Individuální práce s klienty

Psychologická a speciálně pedagogická péče spočívá v diagnostice, se zaměřením na konkrétní potíže klienta, a dále v následné péči o klienta. Ta zahrnuje: poradenství, výchovně vzdělávací činnosti a terapii.

Našimi klienty jsou děti a mládež, případně zletilé osoby do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Našimi klienty jsou rovněž osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci.

Kontakt s klientem a jeho rodinou může být jednorázový (konzultace poradenského charakteru nebo odkázání na jinou instituci či odborníka), krátkodobý (většina terapeutického působení), či dlouhodobý.

Individuální konzultace trvají obvykle 50 – 60 min.

Jedním z důležitých cílů je udržení či posilování kompetence klienta.

Veškeré informace o klientovi a od něho získané jsou diskrétní a bez jeho souhlasu se neposkytují třetí straně. S informacemi od klientů nakládáme v souladu s platnou legislativou.

Pro navázání spolupráce s SVP není nutné doporučení jiného odborného pracoviště či školy. Konkrétní termín schůzky lze sjednat telefonicky či emailem (viz. Kontakty).