Individuální práce s klienty

Psychologická a speciálně pedagogická péče spočívá jednak v psychodiagnostice se zaměřením na konkrétní potíže klienta a jednak v následné péči o klienta. Ta zahrnuje některé z následujících oblastí: psychoterapie individuální, nebo rodinná; psychologické a speciálně pedagogické poradenství, arteterapie, aj.

Kontakt s klientem a jeho rodinou může být jednorázový (konzultace poradenského charakteru nebo odkázání na jinou instituci či odborníka), krátkodobý (většina terapeutického působení), či dlouhodobý.

Našimi klienty jsou děti,  mládež a rodiče. Jedním z důležitých cílů je udržení či posilování kompetence klienta.

Veškeré informace o klientovi a od něho získané jsou diskrétní a bez jeho souhlasu se neposkytují třetí straně.