Program „Fí“ – učení pro život

(dle Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování)

Cílová skupina jsou děti a mládež od 8 let, děti a mládež s SPU a ADHD, ADD apod.

V jedné skupině se stkává do 10 účastníků, lze aplikovat i individuálně. Setkání je 20 a jsou obvykle 1x týdně 1 hodinu. Cílem je zprostředkovaným učením rozvíjet řečové schopnosti, vnitřní motivaci k učení, způsoby myšlení, pocit kompetence a odpovědnosti za proces učení. Naučit se strategiím a postojům k učení, které pomáhají orientovat se v životě i ve světě. Naučit se netradičním způsobem vyhledávat, zpracovávat a používat nové informace.

Jak se přihlásit?

Stačí nás osobně nebo telefonicky kontaktovat