Program „TYGR“

tygrProgram je inspirován knihami: „Tygr dělá uáá uáá..“ a „Jak se krotí tygr“ manželů Kamily a Petra Kopsových, vydala Edika Brno 2015, ve společnosti Albatros Media a. s.

Cílovou skupinou jsou rodiče a děti s poruchami pozornosti, impulsivitou a hyperaktivitou, popř. s emoční labilitou ve věku od cca 10 let. Napomáhá ke vzájemnému sebepoznání, pochopení, porozumění, spolupráci a komunikaci zúčastněných stran.

Jedná se o intenzivní program pro děti a rodiče, který vyžaduje vysokou míru motivace všech zúčastněných. Program používáme pro klienty, kteří spolupracují a jsou připraveni na společnou práci. Je zcela v kompetenci pracovníka SVP, zda klienta k programu doporučí či nikoli.