Programy v terénu

Všechny programy v terénu jsou realizovány s ohledem na aktuální časové, odborné a personální možnosti SVP Archa.

teren

Diagnostika třídních kolektivů

Cílovou skupinou jsou třídní kolektivy ZŠ a SŠ. Diagnostika třídního kolektivu probíhá na prvním stupni ZŠ hravou formou s využitím prvků arteterapie za přítomnosti pracovníka SVP a pedagoga školy. Od 3. třídy ZŠ lze tuto formu doplnit i sociometrickým dotazníkem. Následně jsou s pedagogem, popř. s pracovníky ŠPP, konzultovány výsledky diagnostiky a možnosti pedagogických intervencí.

Na druhém stupni ZŠ a na SŠ probíhá diagnostika prostřednictvím sociometrického dotazníku. Výsledky jsou individuálně pozitivně motivující formou sdělovány žákům a studentům. Následně jsou s pedagogem, popř. s pracovníky ŠPP, konzultovány výsledky diagnostiky a možnosti pedagogických intervencí.

V případě potřeby nabízíme žákům a jejich rodičům individuální spolupráci.

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás nejlépe emailem se stručným popisem situace ve třídě (zakázkou).

Podpora pedagogů

V případě zájmu poskytujeme podporu pedagogům prostřednictvím konzultací týkajících se žáků a přístupu k nim. Zároveň nabízíme pozorování ve třídě s následnou zpětnou vazbou, rozborem situace a podporou směrem k pedagogovi a možnostem pedagogických intervencí. Konzultaci lze uskutečnit nejen v prostorách školy, ale i v SVP.

Interaktivní preventivní programy pro malé třídní kolektivy ZŠ, MŠ

Cílovou skupinou jsou malé třídní kolektivy cca do 15 žáků především prvního stupně ZŠ nebo předškolní třídy MŠ, u nichž lze na základě zakázky školy po dohodě s pracovnicí SVP uskutečnit interaktivní program se žáky na různá témata: např. kamarádství, vztahy mezi žáky, spolupráce apod. Program probíhá interaktivní hravou formou s využitím prvků arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Moniku Královou.

Besedy a interaktivní preventivní programy na zakázku

Po dohodě lze uskutečnit besedu či interaktivní preventivní program na jakékoliv téma dle zakázky školy, ale vždy s ohledem na aktuální časové, odborné a personální možnosti SVP Archa.