Skupinové programy

skupina

Interaktivní skupiny s prvky psychoterapie

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří mají zájem řešit své problémy, hledat východiska, chtějí získat podporu a povzbuzení od lidí s podobnými zkušenostmi a rádi by poznali a rozvíjeli svoji osobnost. Náplní setkání jsou prvky arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, relaxace, psychohry, nácvik komunikačních dovedností, sebepoznávání, vše zaměřeno především na rozvoj osobnosti a na konkrétní problémy účastníků.

Setkání se účastní cca 10 členů 2 hodiny 1x za 14 dnů dle dohody účastníků.

Skupina se otevírá pouze pro indikované klienty na základě předchozí individuální spolupráce s ohledem na aktuální časové, odborné a personální možnosti SVP.