Skupinové programy

skupina

Interaktivní skupiny pro mladší

Cílovou skupinou jsou klienti SVP do 15 let, kteří aktivně pracují v SVP na řešení svých problémů. Setkání probíhají celý školní roky vždy 1x týdně 1 hodinu pro maximálně 10 účastníků. Náplní setkání jsou arteterapie, muzikoterapie, relaxace, psychohry, nácvik komunikačních dovedností, sebepoznávání, zaměřeno především na rozvoj osobnosti a konkrétní problémy.

Interaktivní skupiny pro náctileté

Cílovou skupinou jsou všichni zájemci od 15 let, kteří se chtějí o sobě něco dozvědět, seznámit se s novými lidmi, dovedou si hrát a jsou ochotní pro to něco udělat, rádi by poznali a rozvíjeli svoji osobnost. Klub lze navštívit i nezávazně a jednorázově. Setkání probíhají celý školní roky vždy 1x týdně 1 hodinu pro maximálně 10 účastníků. Jak se zapojit? Stačí osobně nebo telefonicky kontaktovat příslušné osoby, které sdělí další termín a hodinu setkání.

Psychoterapeutická skupina

Cílovou skupinou jsou dívky a chlapci od 15 let, kteří: mají zájem řešit své problémy, hledat východiska, chtějí získat podporu a povzbuzení od lidí s podobnými zkušenostmi, by rádi poznali a rozvíjeli svoji osobnost. Setkání se účastní cca 10 členů 2 hodiny 1x za 14 dnů dle dohody účastníků.